The Weeknd เตรียมปล่อยเพลงธีม ‘Nothing Is Lost’ จาก ‘Avatar: The Way of Water’

The Weekndจะปล่อยเพลง “Nothing is Lost (You Give Me Strength)” จากเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง “ Avatar: The Way of Water ” ทาง Hollywood Records ในวันที่ 15...