Old World of Warcraft Starter Gear กลับมาในแพทช์ 10.0.5

ด้วยแพตช์ใหม่เพียงไม่กี่สัปดาห์ ผู้เล่น World of Warcraft สามารถตั้งตารอการกลับมาของชุดเริ่มต้นที่เป็นสัญลักษณ์ดั้งเดิมของเกม ผู้เล่น Horde และ Alliance ในWorld of Warcraftสามารถชื่นชมยินดีได้ เนื่องจากชุดเริ่มต้นเก่าหลายชุด (ก่อนหน้านี้ถูกลบออกไปในShadowlands ) จะกลับมาสู่เกมใน Patch 10.0.5 เนื่องจากการตัดสินใจถอดชุดประจำชาติออกนั้นไม่ได้รับความนิยมเท่าใดนัก Blizzard Entertainment...