อ๊ะ: Microsoft เรียกว่า FTC ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ขออภัยในข้อผิดพลาด

บริษัทแม่ของ Xbox กล่าวว่า ‘ควรละทิ้ง’ ภาษาในการตอบโต้คดีที่อ้างว่า FTC ละเมิดรัฐธรรมนูญ วันนี้ Microsoft ได้ยื่นคำร้องแก้ไขการฟ้องร้องของคณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Federal Trade Commission) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อหยุดยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีไม่ให้เข้าซื้อกิจการผู้เผยแพร่โฆษณา Activision ของCall of Duty การยื่นครั้งแรกมีข้อโต้แย้งหลายประการที่อ้างว่า...